!دلنبشته های یک جا مانده

باز هم از زبان یک جامانده می نویسم...!
جاماندگی...احساسی است که از اعماق وجودم  زبانه می کشد...دردی است عمیق...!
گاهی که می پنداری ، گاه سر باختن به حق نزدیک است و آنگاه که شرایط مهیا شود وقت پر کشیدنت سر می رسد...ولی دور می شود...! این می شود جاماندگی!این می شود من!

/ 0 نظر / 21 بازدید