# دلنبشته

هر کس به طریقی...

هرکس به طریقی دل ما می شکند                                       بیگانه جدا ، دوست جدا می شکندبیگانه اگر می شکند عیبی نیست                                        از ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 92 بازدید