# خون_نبشته

...برخیز فدای سرت انگار نه انگار

ای چشم تو بیمار،گرفتار،گرفتار                                         برخیز چه پیش آمده اینبار علمدار؟ گیریم که دست و علم و مشک بیفتد                                         برخیز فدای سرت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 195 بازدید