!تقدیم به یار غار...غار الرفقا

گاهی گمان نمی کنی ولی خوبمی شود

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

گه جور می شود خود آن بی مقدمه

گه با دو صد مقدمه ناجور می شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

 


/ 1 نظر / 18 بازدید
م -خ

بنام خدا وسلام از خداوند بزرگ براي شما موفقيت در راه اهداف انقلاب اسلامي وسلامتي وعاقبت بخيري براي تمام مردم خداجوي عزيز كشورمان همچون شما خواستارم[گل [گل]