!!!حس می کنم یه چن وقتیه سر کارم

یه چند وقتیه دارم میرم سر کار و مجدداً بعد از یه مدت سرکار موندن ، کارمو دوباره

شروع کردم...آخه با کلی کار و سر کار گذاشتن کارفرما کار فارغ التحصیلیمو انجام دادم

(با ١ترم مرخصی و نیم ترم سرکار موندن)این کار هم تا برنامه خدمت یا ارشدم ردیف

شه و برم دنبال کار سرنوشت ادامه داره...حس خاصیه که بدونی موقتاً یه جایی هستی

و بعد قراره بری...احساس می کنی که حتی وقتی سر کاری....سرکاری...قبول نداری

که به غیر از بعضیا عمریه تو این دنیا سرکاریم؟

 

/ 0 نظر / 18 بازدید