...برخیز فدای سرت انگار نه انگار

ای چشم تو بیمار،گرفتار،گرفتار

                                        برخیز چه پیش آمده اینبار علمدار؟

گیریم که دست و علم و مشک بیفتد

                                        برخیز فدای سرت انگار نه انگار

/ 2 نظر / 83 بازدید
یار غار

السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین... ............. ...

آیدا

وای وای وای زیباتر از زیبا این بار واقعا نمیدونم چی بگم واقعا نمیدونم چه جوری و چی بگم...