!!!خداجان صدایم کن

خدایا...

چنان در دل شکسته ام که تو را می خوانم و فریادت می زنم...

فریاد هایم را می خوانی...؟

فریادت می زنم ... انچنان که به آغوشت در بیفکنی مرا  و آنچنان سخت در آغوشم

کشی...تا گریه های بندگیم را در آغوش گرم و صمیمیت پنهان کنم...

خدایا...

سخت پشیمانم از کرده هایم و می ترسم از طولانی شدن فاصله هامان...

خدایا...

از تو خالی شده ام خودم را از خودت پر بفرما!

آمین....!!!!

(شما هم بگین آمین)

/ 0 نظر / 36 بازدید