دلنبشته های دست و ذهن من

» کلاغا اطراف منو گرفتن ، از دور مزرعه هنوز نرفتن... :: ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» کشتی پهلو گرفته... :: ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» شهید گمنام :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» مادری برای جانباز شهید... :: ٥ بهمن ۱۳٩۱
» سرفه می کند...سرفه می کند...سرفه می کند... :: ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» تلفظ لغت یا غیاث مشکل بود... :: ٥ آذر ۱۳٩۱
» اصلاً حسین(ع)جنس غمش فرق می کند... :: ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» آتشی که شعله ور می شد... :: ٦ آبان ۱۳٩۱
» یکی دریا....یکی آسمان! :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بله ما دیوانه ایم...! :: ٢ مهر ۱۳٩۱
» سحر بود و غم بود و درد بود و دلتنگی و... :: ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» خداحافظ رفیق! :: ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» در خنده می گریم... :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» آسایشگاه جانبازان بقیه‌ الله پلمپ شد و... :: ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» آخه دست خودش نیست... :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ...روز عید بود :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ... :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کشتی پهلو گرفته ای به نام... :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هر کس به طریقی... :: ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» ...ماه دوازدهم :: ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» ...سند جاماندگی یک سرباز جامانده :: ٢٩ دی ۱۳٩٠
» ...هیچ کس نبود :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» ...برخیز فدای سرت انگار نه انگار :: ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» ...داغی که باز هم تازه می شود :: ٦ آذر ۱۳٩٠
» !...اجابت را مهیا نمودید به دعاهایتان :: ٢ آذر ۱۳٩٠
» نگارا عید قربان است قربانت شوم؟ :: ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» ...برادر نبرد اینجا به پایان نخواهد رسید :: ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» باز هم یک التماس دعای دیگر :: ٢۸ مهر ۱۳٩٠
» ...سلام بر شمس الشموس توس :: ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» !دوباره رفتن :: ٢ مهر ۱۳٩٠
» !...شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد :: ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» !سربازی فداکار که جا نماند :: ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» مردم چرا ما را فراموش کردند :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» !نیازمند دعام :: ۱ امرداد ۱۳٩٠
» !شهید نامدار :: ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» !فرشته هایی که فراموششان کرده ایم :: ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» ...وقتی خدا با تو سخن می گوید :: ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» ...بانوی استقامت :: ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» !دلنبشته های یک جا مانده :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
» ...«فعلاً» کجا خدمت می کنم :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» !از شهادت تا خدمت :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ...کشتی پهلو گرفته :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بالاخره تموم شد! :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» !...خدا نگهدار همه تا بعد :: ۱ اسفند ۱۳۸٩
» !درود بر تو...لعنت بر آنها :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» !...خداحافظ ، سلام :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» !دنیا قفس مؤمن است :: ٢٧ دی ۱۳۸٩
» ...یک نبشته یک داستان یک نکته :: ٢۱ دی ۱۳۸٩
» ...هو الشافی :: ۱۱ دی ۱۳۸٩
» ...داغ لا ینحل :: ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» !!!نام...ح...حس....حسین :: ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» ...پیغام دوست :: ٧ آذر ۱۳۸٩
» !!!خداجان صدایم کن :: ٥ آذر ۱۳۸٩
» ...امتحانی به نام هستی :: ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» ...دل من دیر زمانی است که می پندارد :: ۸ آبان ۱۳۸٩
» ...خورشید اقیانوس آرام :: ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» ...برایت آرزو می کنم :: ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» ...یک شلمچه خسته ام :: ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» ...سرباز میشوم تا سرببازم :: ٦ مهر ۱۳۸٩
» ...صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» ...علی،علی،علی :: ۸ شهریور ۱۳۸٩
» چرا پول یعنی رفیق ، دوست ، همسایه؟؟؟ :: ۳ شهریور ۱۳۸٩
» !تقدیم به یار غار...غار الرفقا :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» !کهف الرفقا با یک رفیق از رفقا :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» !کهف الرفقا :: ٩ امرداد ۱۳۸٩
» !!!حس می کنم یه چن وقتیه سر کارم :: ٤ امرداد ۱۳۸٩
» تولدم مبارک!!! :: ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» ...زینب زینب زینب :: ۸ تیر ۱۳۸٩
» یک چند راهی عجیب... :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» یه تأخیر طولانی... :: ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» (کشتی پهلو گرفته...زهرا(س :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» ...مسلماً رستگار میشود کسی که :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» شب صبر آزما... :: ۸ فروردین ۱۳۸٩
» چشمان من و انتظار...! :: ٦ فروردین ۱۳۸٩
» تقدیم به بزرگی... به نام شهید :: ۳ فروردین ۱۳۸٩
» شروع...با نام حق :: ۳ فروردین ۱۳۸٩
نوشته شده در ساعت توسط مدیر


Design By : Pichak